#4

LocDz.Com - Tool Ngọc Rồng

Tên Tool: Mua Item Tự Động

Thời Hạn : 1 Tháng

Loại Tool: 1 Máy

Moder: admin

Hỗ Trợ Captcha: Tặng 0 Captcha

Liên Hệ Người Bán: Link Facebook

63,000 ATM/TSR/MOMO
90,000 COIN/CARD

Tên Tool: Mua Item Tự Động

Thời Hạn: 1 Tháng

Loại Tool: 1 Máy

Moder: admin

Hỗ Trợ Captcha

Liên Hệ Người Bán: Link Facebook

 • 1 số thông tin của tool:
  -Lưu Ý: Để Size màn hình 400x320 to ra nhé, nếu không sẽ không mua được
  - Auto Mua Nhiều Loại Item Tự Động Cùng Lúc Như Máy Dò, Bổ Huyết , Cuồng Nộ, Giáp Xên,... Tự động mua item theo số tiền đã cài đặt.
  Mở game tạo key.txt (Đường dẫn /Game/DrnxlocBoy166.exe), nhập key vào Quản Lí KEY
  Để lấy ID Item thì vào hành trang và click vào vật phẩm cần bán.
  Ấn M để mở Menu
  Chọn Auto Mua Đồ
  Gõ theo cú pháp: tênItem_IdItem_Giá (_ là dấu cách )
  Ấn M mở Menu chọn AutoLogin để auto đăng nhập
  asell: AutoChat
  ahs : Auto Hồi Sinh


Dịch Vụ Chất Lượng