#6

LocDz.Com - Tool Ngọc Rồng

Tên Tool: TreoTháp V2 Đa Luồng

Thời Hạn : 2 Tháng

Loại Tool: 1 Máy

Moder: admin

Hỗ Trợ Captcha: Tặng 0 Captcha

Liên Hệ Người Bán: Link Facebook

70,000 ATM/TSR/MOMO
100,000 COIN/CARD

Tên Tool: TreoTháp V2 Đa Luồng

Thời Hạn: 2 Tháng

Loại Tool: 1 Máy

Moder: admin

Không Hỗ Trợ Mua Captcha

Liên Hệ Người Bán: Link Facebook

 • 1 số thông tin của tool:
  - Tự đăng nhập vào game nhận sức mạnh liên tục, hỗ trợ đa luồng, đăng nhập lần lượt các acc khác cho đến khi hoàn thành.
  Tốc độ cực nhanh dựa vào đa luồng , trung bình 5 phút trên 1k acc
  Mở Treo_Thap.exe để lấy file key.txt
  Nhập key vào Quản Lí KEY
  Bật QLTK V-Treo Tháp.exe để xài nhớ Alow quyền khi máy hỏi.

Dịch Vụ Chất Lượng